Wykonujemy kompleksową obsługę księgową dla firm mających wszelką formę prawną: zwykłe działalności gospodarcze, spółki z o.o.. Wyprowadzamy wszelkie zaległości księgowe z lat ubiegłych. Zakres usług księgowych obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;

- prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

- prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;

- sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;

- sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;

- sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;

- monitorowanie stanu finansowego firmy;

- reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;

- pomoc podczas kontroli podatkowych;

- doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.

Poprowadzimy księgowość Państwa firmy w sposób profesjonalny i rzetelny.