Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Usługi płacowe:

- sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;

- sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń;

- prowadzenie kartotek wynagrodzeń;

- rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11;

- kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS;

- przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS

- sporządzanie raportów RMUA;

- wystawianie zaświadczeń Rp7;

- przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego);

- wystawianie świadectw pracy.

Usługi kadrowe:

- prowadzenie akt personalnych pracowników;

- monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych;

- kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników;

- monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;

- prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych;

- wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.