W ofercie naszej agencji ubezpieczeniowej mogą Państwo znaleźć ubezpieczenia:

- samochodu, floty samochodów, w tym: OC, AC, KR, NNW kierowców i pasażerów, szyby, pomoc assistance, ochrony utraty zniżki, stała suma ubezpieczenia, bagaż;

- mieszkania lub domu, domu w trakcie budowy, domu letniskowego;

- NNW indywidualne, NNW grupowe;

- odpowiedzialność cywilna, w tym: OC działalności gospodarczej, OC w życiu prywatnym, OC spedytora, OC przewoźnika w ruchu krajowym, OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym, OC zawodowe, OC lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi medyczne, OC nauczyciela i instruktora i wychowawcy, OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;

- ryzyka budowlano-montażowe;

- maszyn: budowlanych, gwarancje ubezpieczeniowe: wadium, należytego wykonania, wad i usterek;

- turystyczne, w tym: choroby przewlekłe, praca fizyczna, sport wysokiego ryzyka, sport wyczynowy;

- zdrowotne;

- dla firm; ubezpieczenie mienia, w tym: ogień i zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunku, szyby i inne przedmioty od stłuczenia i pęknięcia, wandalizm, od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, OC działalności gospodarczej, pomoc assistance.